Gratis OV tijdens groot onderhoud

Om verkeersinfarcten te voorkomen heeft ‘mobiliteitsmakelaar’ Verkeeradvies in de tweede helft van de jaren 2000 ‘bereikbaarheidspassen’ voor autoforensen ontwikkeld. Met zo’n pas kon een automobilist tijdelijk met gebruik van gratis OV voor woon-werkverkeer.  Ze werden ingezet tijdens groot onderhoud werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A1, A2, A6 en A9. Door Rijkswaterstaat zijn ze daarna doorontwikkeld tot ‘Van A naar Beter’ passen. Tienduizenden automobilisten hebben gebruik gemaakt van een of meerdere passen.

Opdrachtgever: Verkeeradvies

Verkeeradvies was tot 2014 de mobiliteitsmakelaar voor de Amsterdamse regio. Ze ontwikkelde, implementeerde en promootte tal van nieuwe mobiliteitsconcepten om autoforensen een alternatief aan te bieden voor de file. De bereikbaarheidspassen waren gebaseerd op kentekenregistratie en het online uitbrengen van persoonlijk reisadviezen.

Mijn bijdrage

Ik heb bij Verkeeradvies een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de verschillende bereikbaarheidspassen, onder meer de ‘A6 Bereikbaarheidspas’ en ‘Schiphol Forenskaart.’ Later heb ik dit in opdracht van Rijkswaterstaat voortgezet waaronder de ‘Van A naar Beter’ pas rondom werkzaamheden aan de A73 tunnels in Limburg.