Integrale ontwikkeling Oude Rijnzone

De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier De Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven. De Oude Rijnzone is door provincie Zuid-Holland aangewezen als transformatiezone. Er worden nieuwe woon- en werkgebieden ontwikkeld, bedrijfslocaties geherstructureerd en water- en natuurkwaliteiten versterkt. Daarnaast is er veel aandacht voor bereikbaarheid.

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met ruim 3,5 miljoen inwoners op een gebied van bijna 3.000 km2. Het is de dichtstbevolkte provincie en heeft universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam.

Mijn bijdrage

Ik ben in 2009 en 2010 als senior communicatieadviseur actief geweest voor het programma Oude Rijnzone. Op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.