Een mooie brug voor lokaal verkeer

Als onderdeel van de aanpak Corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (verbreden/verleggen delen A1, A6, A9 en A10) is in gemeente Muiden een nieuwe, beweegbare brug voor het lokale verkeer gerealiseerd. De prachtige, karakteristieke Spieringbrug ligt iets ten noorden van het nieuwe aquaduct van de verlegde A1 die onder De Vecht doorgaat. De voorbereiding en realisatie had de nodige voeten in aarde vanwege het vaak complexe samenspel tussen Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Muiden en later ook de aannemer.

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie, een provincie met ruim 2,7 miljoen inwoners verdeeld over 48 gemeenten. Net als in de andere provincies is verkeer en vervoer een van de belangrijke beleidsterreinen.

Mijn bijdrage

Ik was in de periode maart 2011 – september 2015 verantwoordelijk voor de communicatie rondom de Spieringbrug. Strategisch, uitvoerend en coördinerend. Van aanbesteding tot en met de officiële opening in september 2015.