De A16 Rotterdam verbindt de A13 en A16

De nieuwe A16 Rotterdam verbindt de A16 bij het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe snelweg zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de Rotterdamse regio. Momenteel wordt de realisatie voorbereid, begin 2019 gaat de schop in de grond. In 2024 is de A16 Rotterdam open voor verkeer.

Vanuit ‘communicatie’ bezien, is de A16 Rotterdam uitdagend. De geheel nieuwe rijksweg wordt aangelegd in een rijk geschakeerd, zeer verstedelijkt gebied met woonwijken, bedrijventerreinen, landbouw-, natuur- en recreatiegebieden. Er zijn talloze belangen en belanghebbenden. De kritische tot zeer kritische betrokkenheid vanuit de omgeving is groot. Dat vereist scherpte, kwaliteit en professionaliteit.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Bijdrage & resultaat

Ik maak sinds september 2013 als senior communicatieadviseur deel uit van het cluster Omgevingsmanagement van de Rijkswaterstaat projectorganisatie A16 Rotterdam. Ik adviseer, coördineer, stuur opdrachtnemers aan en voer een deel van de werkzaamheden zelf uit, waaronder drukbezochte informatieavonden voor omwonenden. In 2014 heb ik de onder meer de online burgerparticipatie opgezet.  Vertegenwoordigers van verschillende bewonersorganisaties hebben zich positief uitgelaten over de manier waarop bewoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd.