De aanleg van of het groot onderhoud aan snelwegen. Promotie van een nieuwe Connexxion buslijn. Of het ontwikkelen van een Persoonlijk Reisadvies voor tienduizenden autoforensen. Ik ben communicatiespecialist in de wereld van verkeer en vervoer, mobiliteit en bereikbaarheid. Maar dat niet alleen…

A1, A2, A…

Een blik op mijn portfolio is voldoende: ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als het gaat om communicatie rondom verkeer en vervoer en alles wat daarmee samenhangt. Soms kleinschalig, zoals de promotie van de Media Pendel in Hilversum. Veel vaker was en is er de betrokkenheid bij grootschalige, complexe infrastructuurprojecten. De ontwikkeling van A4 Delft-Schiedam, A16 Rotterdam en A73 bijvoorbeeld. En het groot onderhoud aan de snelwegen A1, A2, A9 en A10.

Integrale gebiedsontwikkeling

Deels dankzij ‘mijn’ snelwegprojecten heb ik de afgelopen jaren een schat aan ervaring opgedaan op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling. Daar waar infrastructuur, stedenbouw, natuur, landbouw en recreatie elkaar tegenkomen, vaak botsen en toch samen moeten gaan. In een complexe politiek bestuurlijke omgeving met grote afbreukrisico’s.

Generalist, specialist

Een wereldwijd relatiemagazine voor Heineken International, een campagne in de gemeente Delft ter bevordering van de integratie van lokale bevolkingsgroepen, eindverantwoordelijk voor de productie van talloze brochures, jaarboeken, websites en andere uitingen. Ik ben generalist, specialist en bovenal veelzijdig en professioneel. Met ervaring aan bureau- en klantzijde, bij profit- en non-profit organisaties. Strategisch en conceptueel overtuigend. Tegelijkertijd in staat een pakkende tekst voor een brochure te schrijven. Of een artikel in een vakblad.

Ambities

Ambities voor de middellange termijn? Professioneel samenwerken met leuke mensen in leuke projecten. Interesse? Laat het weten. Een afspraak is zo gemaakt!

CV

Interesse in mijn cv? Download dat hier.